De World Cleanup Day vanuit Sterrig was een succes

Zowel in de ochtend als in de middag is Jiska er op uit getrokken met kinderen en hun ouders om zwerfafval te gaan opruimen. Bij binnenkomst werd er door Noor of Jiska verteld over de plastic soep. De kinderen konden micro plastics bekijken en er werd gekeken naar de top 10 van meest gevonden afval op de straat. Daarna gingen ze de straat op om zelf te zien en ontdekken wat er allemaal ligt.

Blikjes, flesjes, snoeppapiertjes en pizzadozen, we kwamen het allemaal tegen. Volle vuilniszak dan werd er een foto van gemaakt en de locatie doorgestuurd, even later kwam Joris op de mountainbike de vuilniszak ophalen.

Niet alleen vanuit de Sterrig locatie werd er gestart. Er waren ook mensen die zich hadden opgegeven voor onze actie en vanuit huis vertrokken. Zo kwam er een meisje met haar moeder helemaal op de spacescooter vanuit Nijelamer naar Wolvega. Onderweg stopten ze om het afval op te rapen. Ook dat resulteerde in een volle vuilniszak.

Samen opruimen maakt het ook g ezellig. Je motiveert elkaar om nog weer even een extra straat erbij te pakken. Met elkaar raakten we zo enthousiast dat het idee ontstond om dit jaarlijks twee keer te gaan doen vanuit Sterrig. Wij zorgen voor grijpstokken, een datum en een tijd en jullie sluiten aan voor gezelligheid en actie.

‘s Avonds hebben we een digitale poll gehouden en we kregen een 100% ja om dit vaker met elkaar te gaan doen. Ook gaven er vervolgens al weer 16 mensen aan dan wel te willen helpen.

Zwerfafval opruimen en samen de wereld schoner maken blijft na deze World Cleanup Day een vaste activiteit voor Sterrig. Zodra de eerste volgende opruimdag op de planning staat horen jullie dit natuurlijk van ons.

Voor nu willen we iedereen bedanken die deze dag tot een succes heeft gemaakt.