Sterrig opleiding “Werken met baby’s in de kinderopvang”

Ervaring, passie en kennis…veel kennis. Die van een verpleegkundige en een pedagoog. Het borrelde bij beiden: hoe konden ze hun ervaringen en kennis delen? Waar was behoefte aan? En in welke vorm konden ze het gieten? Nynke had al veel ervaring als verpleegkundige en babyconsulent en Jiska als pedagoog en eigenaar van Sterrig.

Jiska en Nynke van Sterrig

Jiska Hartsuiker – Clevering (co-trainer) & Nynke Tjeerdsma (hoofdtrainer)

Onderzoek

Wat daarop volgde was overleg en onderzoek. Uiteindelijk bleek de combinatie van hun kennis en ervaringen een sterke basis te zijn voor de opleiding die verplicht is voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Zij moeten extra geschoold zijn als het gaat om de ontwikkeling van baby’s. Zo’n opleiding moet alleen wel ‘even’ geschreven worden en daarna goedkeuring krijgen van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) en voldoen aan de criteria van wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Na onderzoek naar waar hun eigen passies liggen, vraag en aanbod en wat er in de opleiding minimaal moest terugkomen, begon de opleiding vorm te krijgen. Op 17 september 2019 was het dan zo ver: de opleiding werd goedgekeurd door het OAK.

De onderdelen

Naast de verplichte onderdelen worden er ook onderdelen aangeboden die in de praktijk veel voorkomen en goed toe te passen zijn. Zo wordt er onder andere ingegaan op de slaapcyclus van een baby, kennisoverdracht aan ouders, babymassage, prikkelverwerking bij baby’s, babygebaren, en het dragen van een baby in een draagdoek of draagzak.

Feedback van de cursisten

De opleiding heeft nu een paar keer gedraaid en wordt goed ontvangen. Nynke Tjeerdsma: “Ik hoor van cursisten dat er altijd weer nieuwe informatie tussen zit, dat er bijvoorbeeld een kwartje valt als het gaat om hazenslaapjes van een baby. Ik geef dan aan de pedagogisch medewerkers mee dat ze deze informatie ook kunnen delen met de ouders van het kindje. Op de terugkomdag is het altijd leuk om met de cursisten te bespreken of ze dingen anders zijn gaan zien of doen. En dat gebeurt zeker. Zo hoor ik regelmatig dat we als volwassenen in de vijfde versnelling leven, maar dat baby’s veel meer tijd nodig hebben om prikkels te verwerken. De pedagogisch medewerkers spelen daar dan goed op in door de dingen bewust wat in een lager tempo te gaan doen. Dat is heel mooi om te zien.”

Tijdens het evalueren van de opleiding ontvangen Nynke en Jiska ook feedback over de opleiding van cursisten zelf:

“Ik vond het heel leerzaam en er was een goede balans tussen praktijkopdrachten en theorieopdrachten. Ook op de cursusdag veel kunnen doen niet alleen maar met je neus in de boeken.

“Het onderdeel ‘terugkijken naar eigen handelen’ was een eye opener. Informatie weer even opgefrist, het was leuk en natuurlijk gezellig! Dank je wel.”


Kwaliteit en maatwerk

Nynke en Jiska vinden kwaliteit en overleg met degene die de opleiding volgen erg belangrijk, zowel praktisch als inhoudelijk.
“We leveren maatwerk. De planning gaat in overleg met de cursisten en of werkgever. We hebben goed gekeken naar wat werkt voor de cursisten en proberen herhaling van vorige opleidingen minimaal te houden. Daarom hebben we gekozen voor een opleidingsdag, een terugkom-dagdeel, e-learning en praktijkopdrachten. Als het nodig is bespreken we bepaalde casussen of bieden we coaching op de werkvloer aan. We waarborgen de kwaliteit door goed bereikbaar te zijn via e-mail, app en e-learning. En we schromen niet om feedback te geven of te krijgen.

De opleiding kan op locatie worden gegeven, maar het gebouw van Sterrig leent zich er ook uitstekend voor. 

Groei en informatie over de opleiding

En zoals Sterrig groeit, groeien de Sterrig opleidingen mee. De basis wordt sterker, duidelijker en mooier. Zo langzamerhand heeft ‘Sterrig opleidingen’ een eigen site nodig en wordt binnenkort www.sterrigopleidingen.nl gelanceerd.

Natuurlijk ben je altijd welkom voor een gesprek of om Sterrig te bezoeken in Wolvega.